Sázava

12:18:00 Tereza Vlčková 6 Comments


Byla jsem s příbuznými na chatě za Prahou. Kousek pod domem jim protéká Sázava a nedaleko je jez, ve kterém se dá koupat. Je to moc krásné místo, takže jsem samozřejmě musela vzít Hectora a všechno nafotit. Nakonec mě ale nejvíc zaujala proudící voda, kterou jsem fotila na krátký čas. Člověk by tam skoro poznal každou kapku :)

I was with my relatives at a cottage behind the Prague. Just below the cottage flows river Sázava and not far is a weir. It's really beautiful place, so of course I had to take Hector and shooted everything.
In the end I was most interested in flowing wather, which I shooted on short time. A man could almost recognize every single drop :)


You Might Also Like

6 komentářů: